ตารางการ คำนวนส่วนประกอบของอาหารประจำวัน – คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน

คำนวนส่วนประกอบของอาหารประจำวัน

คำนวนส่วนประกอบของอาหารประจำวัน

คำนวนส่วนประกอบของอาหารประจำวัน คุณต้องการโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมันจากอาหารเพื่อสุขภาพหรืออาหารโปรตีนสูงในปริมาณเท่าไหร่? ตารางคำนวนนี้จะช่วยแสดงให้คุณเห็นเป้าหมายของการรับประทานแคลอรีและสารอาหารหลักในหน่วยกรัม

คุณสามารถใช้เป็นเทคนิคในการรับประทานอาหาร โดยเฉพาะเมื่อคุณอ่านฉลากคุณค่าทางโภชนาการบนอาหารที่รับประทานหรือใช้แอพลิเคชั่นหรือเครื่องมือติดตามการรับประทานอาหาร

ขั้นตอนแรกก็คือระบุระดับแคลอรีต่อวันที่ควรได้รับ คุณสามารถใช้เครื่องคำนวนความต้องการพลังงานในแต่ละวันของเราเพื่อหาปริมาณแคลอรีที่ร่างกายเผาผลาญในแต่ละวัน หากคุณต้องการลดน้ำหนัก คุณควรจะรับประทานน้อยกว่าความต้องการพลังงานในแต่ละวันประมาณ 500 แคลอรีต่อวัน กฎหัวแม่โป้งสำหรับการลดน้ำหนักของผู้หญิงอยู่ที่ 1200 แคลอรีและผู้ชายอยู่ที่ 1600 แคลอรีต่อวัน สุขภาพ

ตารางการคำนวนสูตรอาหาร 40-30-30 – โปรตีนสูง

คำนวนส่วนประกอบของอาหารประจำวัน ตารางคำนวนนี้เน้นที่การรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงซึ่งอาจไม่เหมาะกับคนที่มีโรคเกี่ยวกับตับหรือไต สูตรอาหารแบบดั้งเดิมหลายสูตรเพิ่มการรับประทานคาร์โบไฮเดรตขึ้นไปที่ 55% และลดโปรตีนเหลือ 15% ซึ่งต่อไปจะเป็นการเปรียบเทียบสูตรอาหารดังกล่าว 3 รูปแบบ แต่ก่อนอื่นนี่คือตารางสำหรับอาหารที่มีโปรตีนสูง

แคลอรีเป้าหมาย 1,000

 • คาร์โบไฮเดรต 400 แคลอรี
 • คาร์โบไฮเดรต 100 กรัม
 • โปรตีน 300 แคลอรี
 • โปรตีน 75 กรัม
 • ไขมัน 300 แคลอรี
 • ไขมัน 33 กรัม

แคลอรีเป้าหมาย 1,100

 • คาร์โบไฮเดรต 440 แคลอรี
 • คาร์โบไฮเดรต 110 กรัม
 • โปรตีน 330 แคลอรี
 • โปรตีน 83 กรัม
 • ไขมัน 330 แคลอรี
 • ไขมัน 37 กรัม

แคลอรีเป้าหมาย 1,200

 • คาร์โบไฮเดรต 480 แคลอรี
 • คาร์โบไฮเดรต 120 กรัม
 • โปรตีน 360 แคลอรี
 • โปรตีน 90 กรัม
 • ไขมัน 360 แคลอรี
 • ไขมัน 40 กรัม

แคลอรีเป้าหมาย 1,300

 • คาร์โบไฮเดรต 520 แคลอรี
 • คาร์โบไฮเดรต 130 กรัม
 • โปรตีน 390 แคลอรี
 • โปรตีน 98 กรัม
 • ไขมัน 390 แคลอรี
 • ไขมัน 43 กรัม

แคลอรีเป้าหมาย 1,400

 • คาร์โบไฮเดรต 560 แคลอรี
 • คาร์โบไฮเดรต 140 กรัม
 • โปรตีน 420 แคลอรี
 • โปรตีน 105 กรัม
 • ไขมัน 420 แคลอรีสุขภาพดี
 • ไขมัน 47 กรัม

แคลอรีเป้าหมาย 1,500

 • คาร์โบไฮเดรต 600 แคลอรี
 • คาร์โบไฮเดรต 150 กรัม
 • โปรตีน 450 แคลอรี
 • โปรตีน 113 กรัม
 • ไขมัน 450 แคลอรี
 • ไขมัน 50 กรัม

แคลอรีเป้าหมาย 1,600

 • คาร์โบไฮเดรต 640 แคลอรี
 • คาร์โบไฮเดรต 160 กรัม
 • โปรตีน 480 แคลอรี
 • โปรตีน 120 กรัม
 • ไขมัน 480 แคลอรี
 • ไขมัน 53 กรัม

แคลอรีเป้าหมาย 1,700

 • คาร์โบไฮเดรต 680 แคลอรี
 • คาร์โบไฮเดรต 170 กรัม
 • โปรตีน 510 แคลอรี
 • โปรตีน 128 กรัม
 • ไขมัน 510 แคลอรี
 • ไขมัน 57 กรัม

แคลอรีเป้าหมาย 1,800

 • คาร์โบไฮเดรต 720 แคลอรี
 • คาร์โบไฮเดรต 180 กรัม
 • โปรตีน 540 แคลอรี
 • โปรตีน 135 กรัม
 • ไขมัน 540 แคลอรี
 • ไขมัน 60 กรัม

แคลอรีเป้าหมาย 1,900

 • คาร์โบไฮเดรต 760 แคลอรี
 • คาร์โบไฮเดรต 190 กรัม
 • โปรตีน 570 แคลอรี
 • โปรตีน 143 กรัม
 • ไขมัน 570 แคลอรี
 • ไขมัน 63 กรัม

แคลอรีเป้าหมาย 2,000

 • คาร์โบไฮเดรต 800 แคลอรี
 • คาร์โบไฮเดรต 200 กรัม
 • โปรตีน 600 แคลอรี
 • โปรตีน 150 กรัม
 • ไขมัน 600 แคลอรี
 • ไขมัน 67 กรัม

แคลอรีเป้าหมาย 2,100

 • คาร์โบไฮเดรต 840 แคลอรี
 • คาร์โบไฮเดรต 210 กรัม
 • โปรตีน 680 แคลอรี
 • โปรตีน 158 กรัม
 • ไขมัน 630 แคลอรี
 • ไขมัน 70 กรัม

แคลอรีเป้าหมาย 2,200

 • คาร์โบไฮเดรต 880 แคลอรี
 • คาร์โบไฮเดรต 220 กรัม
 • โปรตีน 660 แคลอรี
 • โปรตีน 165 กรัม
 • ไขมัน 660 แคลอรี
 • ไขมัน 73 กรัม

แคลอรีเป้าหมาย 2,300

 • คาร์โบไฮเดรต 930 แคลอรี
 • คาร์โบไฮเดรต 230 กรัม
 • โปรตีน 690 แคลอรี
 • โปรตีน 173 กรัม
 • ไขมัน 690 แคลอรี
 • ไขมัน 77 กรัม

แคลอรีเป้าหมาย 2,400

 • คาร์โบไฮเดรต 940 แคลอรี
 • คาร์โบไฮเดรต 240 กรัม
 • โปรตีน 720 แคลอรี
 • โปรตีน 180 กรัม
 • ไขมัน 720 แคลอรี
 • ไขมัน 80 กรัม

แคลอรีเป้าหมาย 2,500

 • คาร์โบไฮเดรต 1,000 แคลอรี
 • คาร์โบไฮเดรต 250 กรัม
 • โปรตีน 750 แคลอรี
 • โปรตีน 188 กรัม
 • ไขมัน 750 แคลอรี
 • ไขมัน 83 กรัม

ตารางสำหรับสูตรอาหารแบบอเมริกันที่ดีต่อสุขภาพ

คำนวนส่วนประกอบของอาหารประจำวัน สูตรอาหารนี้นำมาจาก USDA โดยคิดคาร์โบไฮเดรต 51% โปรตีน 18% และไขมัน 33% เป็นสูตรที่เหมาะสำหรับนักกีฬาโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบการออกกำลังกายที่ต้องใช้ความแข็งแรงของร่างกาย เช่น เดิน ปีนเขา วิ่ง และปั่นจักรยาน

แคลอรีเป้าหมาย 1,000

 • คาร์โบไฮเดรต 400 แคลอรี
 • คาร์โบไฮเดรต 100 กรัม
 • โปรตีน 300 แคลอรี
 • โปรตีน 75 กรัม
 • ไขมัน 300 แคลอรี
 • ไขมัน 33 กรัม

แคลอรีเป้าหมาย 1,100

 • คาร์โบไฮเดรต 440 แคลอรี
 • คาร์โบไฮเดรต 110 กรัม
 • โปรตีน 330 แคลอรี
 • โปรตีน 83 กรัม
 • ไขมัน 330 แคลอรี
 • ไขมัน 37 กรัม

แคลอรีเป้าหมาย 1,200

 • คาร์โบไฮเดรต 480 แคลอรี
 • คาร์โบไฮเดรต 120 กรัม
 • โปรตีน 360 แคลอรี
 • โปรตีน 90 กรัม
 • ไขมัน 360 แคลอรี
 • ไขมัน 40 กรัม

แคลอรีเป้าหมาย 1,300

 • คาร์โบไฮเดรต 520 แคลอรี
 • คาร์โบไฮเดรต 130 กรัม
 • โปรตีน 390 แคลอรี
 • โปรตีน 98 กรัม
 • ไขมัน 390 แคลอรี
 • ไขมัน 43 กรัม

แคลอรีเป้าหมาย 1,400

 • คาร์โบไฮเดรต 560 แคลอรี
 • คาร์โบไฮเดรต 140 กรัม
 • โปรตีน 420 แคลอรี
 • โปรตีน 105 กรัม
 • ไขมัน 420 แคลอรี
 • ไขมัน 47 กรัม

แคลอรีเป้าหมาย 1,500

 • คาร์โบไฮเดรต 600 แคลอรี
 • คาร์โบไฮเดรต 150 กรัม
 • โปรตีน 450 แคลอรี
 • โปรตีน 113 กรัม
 • ไขมัน 450 แคลอรี
 • ไขมัน 50 กรัม

แคลอรีเป้าหมาย 1,600

 • คาร์โบไฮเดรต 640 แคลอรี
 • คาร์โบไฮเดรต 160 กรัม
 • โปรตีน 480 แคลอรี
 • โปรตีน 120 กรัม
 • ไขมัน 480 แคลอรี
 • ไขมัน 53 กรัม

แคลอรีเป้าหมาย 1,700

 • คาร์โบไฮเดรต 680 แคลอรี
 • คาร์โบไฮเดรต 170 กรัม
 • โปรตีน 510 แคลอรี
 • โปรตีน 128 กรัม
 • ไขมัน 510 แคลอรี
 • ไขมัน 57 กรัม

แคลอรีเป้าหมาย 1,800

 • คาร์โบไฮเดรต 720 แคลอรี
 • คาร์โบไฮเดรต 180 กรัม
 • โปรตีน 540 แคลอรี
 • โปรตีน 135 กรัม
 • ไขมัน 540 แคลอรี
 • ไขมัน 60 กรัม

แคลอรีเป้าหมาย 1,900

 • คาร์โบไฮเดรต 760 แคลอรี
 • คาร์โบไฮเดรต 190 กรัม
 • โปรตีน 570 แคลอรี
 • โปรตีน 143 กรัม
 • ไขมัน 570 แคลอรี
 • ไขมัน 63 กรัม

แคลอรีเป้าหมาย 2,000

 • คาร์โบไฮเดรต 800 แคลอรี
 • คาร์โบไฮเดรต 200 กรัม
 • โปรตีน 600 แคลอรี
 • โปรตีน 150 กรัม
 • ไขมัน 600 แคลอรี
 • ไขมัน 67 กรัม

แคลอรีเป้าหมาย 2,100

 • คาร์โบไฮเดรต 840 แคลอรี
 • คาร์โบไฮเดรต 210 กรัม
 • โปรตีน 680 แคลอรี
 • โปรตีน 158 กรัม
 • ไขมัน 630 แคลอรี
 • ไขมัน 70 กรัม

แคลอรีเป้าหมาย 2,200

 • คาร์โบไฮเดรต 880 แคลอรี
 • คาร์โบไฮเดรต 220 กรัม
 • โปรตีน 660 แคลอรี
 • โปรตีน 165 กรัม
 • ไขมัน 660 แคลอรี
 • ไขมัน 73 กรัม

แคลอรีเป้าหมาย 2,300

 • คาร์โบไฮเดรต 930 แคลอรี
 • คาร์โบไฮเดรต 230 กรัม
 • โปรตีน 690 แคลอรี
 • โปรตีน 173 กรัม
 • ไขมัน 690 แคลอรี
 • ไขมัน 77 กรัม

แคลอรีเป้าหมาย 2,400

 • คาร์โบไฮเดรต 940 แคลอรี
 • คาร์โบไฮเดรต 240 กรัม
 • โปรตีน 720 แคลอรี
 • โปรตีน 180 กรัม
 • ไขมัน 720 แคลอรี
 • ไขมัน 80 กรัม

แคลอรีเป้าหมาย 2,500

 • คาร์โบไฮเดรต 1,000 แคลอรี
 • คาร์โบไฮเดรต 250 กรัม
 • โปรตีน 750 แคลอรี
 • โปรตีน 188 กรัม
 • ไขมัน 750 แคลอรี
 • ไขมัน 83 กรัม

ตารางสำหรับสูตรอาหารมังสวิรัติที่ดีต่อสุขภาพ

คำนวนส่วนประกอบของอาหารประจำวัน สูตรอาหารนี้นำรูปแบบมาจาก USDA โดยคิดคาร์โบไฮเดรต 55% โปรตีน 14% และไขมัน 34% 

แคลอรีเป้าหมาย 1,000

 • คาร์โบไฮเดรต 520 แคลอรี
 • คาร์โบไฮเดรต 130 กรัม
 • โปรตีน 180 แคลอรี
 • โปรตีน 45 กรัม
 • ไขมัน 320 แคลอรี
 • ไขมัน 36 กรัม

แคลอรีเป้าหมาย 1,100

 • คาร์โบไฮเดรต 572 แคลอรี
 • คาร์โบไฮเดรต 143 กรัม
 • โปรตีน 198 แคลอรี
 • โปรตีน 50 กรัม
 • ไขมัน 353 แคลอรี สุขภาพดี
 • ไขมัน 39 กรัม

แคลอรีเป้าหมาย 1,200

 • คาร์โบไฮเดรต 624 แคลอรี
 • คาร์โบไฮเดรต 156 กรัม
 • โปรตีน 216 แคลอรี
 • โปรตีน 54 กรัม
 • ไขมัน 384 แคลอรี
 • ไขมัน 43 กรัม

แคลอรีเป้าหมาย 1,300

 • คาร์โบไฮเดรต 676 แคลอรี
 • คาร์โบไฮเดรต 169 กรัม
 • โปรตีน 234 แคลอรี
 • โปรตีน 59 กรัม
 • ไขมัน 416 แคลอรี
 • ไขมัน 46 กรัม

แคลอรีเป้าหมาย 1,400

 • คาร์โบไฮเดรต 728 แคลอรี
 • คาร์โบไฮเดรต 182 กรัม
 • โปรตีน 252 แคลอรี
 • โปรตีน 63 กรัม
 • ไขมัน 448 แคลอรี
 • ไขมัน 50 กรัม

แคลอรีเป้าหมาย 1,500

 • คาร์โบไฮเดรต 780 แคลอรี
 • คาร์โบไฮเดรต 195 กรัม
 • โปรตีน 270 แคลอรี
 • โปรตีน 68 กรัม
 • ไขมัน 480 แคลอรี
 • ไขมัน 53 กรัม

แคลอรีเป้าหมาย 1,600

 • คาร์โบไฮเดรต 832 แคลอรี
 • คาร์โบไฮเดรต 208 กรัม
 • โปรตีน 288 แคลอรี
 • โปรตีน 72 กรัม
 • ไขมัน 512 แคลอรี
 • ไขมัน 57 กรัม

แคลอรีเป้าหมาย 1,700

 • คาร์โบไฮเดรต 884 แคลอรี
 • คาร์โบไฮเดรต 221 กรัม
 • โปรตีน 306 แคลอรี
 • โปรตีน 77 กรัม
 • ไขมัน 544 แคลอรี
 • ไขมัน 62 กรัม

แคลอรีเป้าหมาย 1,800

 • คาร์โบไฮเดรต 936 แคลอรี
 • คาร์โบไฮเดรต 234 กรัม
 • โปรตีน 324 แคลอรี
 • โปรตีน 81 กรัม
 • ไขมัน 576 แคลอรี
 • ไขมัน 64 กรัม สุขภาพ

แคลอรีเป้าหมาย 1,900

 • คาร์โบไฮเดรต 988 แคลอรี
 • คาร์โบไฮเดรต 247 กรัม
 • โปรตีน 342 แคลอรี
 • โปรตีน 86 กรัม
 • ไขมัน 608 แคลอรี
 • ไขมัน 68 กรัม

แคลอรีเป้าหมาย 2,000

 • คาร์โบไฮเดรต 1040 แคลอรี
 • คาร์โบไฮเดรต 260 กรัม
 • โปรตีน 360 แคลอรี
 • โปรตีน 90 กรัม
 • ไขมัน 640 แคลอรี
 • ไขมัน 71 กรัม

แคลอรีเป้าหมาย 2,100

 • คาร์โบไฮเดรต 1092 แคลอรี
 • คาร์โบไฮเดรต 273 กรัม
 • โปรตีน 378 แคลอรี
 • โปรตีน 95 กรัม
 • ไขมัน 672 แคลอรี
 • ไขมัน 775 กรัม

แคลอรีเป้าหมาย 2,200

 • คาร์โบไฮเดรต 1,144 แคลอรี
 • คาร์โบไฮเดรต 286 กรัม
 • โปรตีน 396 แคลอรี
 • โปรตีน 99 กรัม
 • ไขมัน 704 แคลอรี
 • ไขมัน 78 กรัม

แคลอรีเป้าหมาย 2,300

 • คาร์โบไฮเดรต 1,196 แคลอรี
 • คาร์โบไฮเดรต 299 กรัม
 • โปรตีน 414 แคลอรี
 • โปรตีน 104 กรัม
 • ไขมัน 739 แคลอรี
 • ไขมัน 82 กรัม

แคลอรีเป้าหมาย 2,400

 • คาร์โบไฮเดรต 1,248 แคลอรี
 • คาร์โบไฮเดรต 312 กรัม
 • โปรตีน 432 แคลอรี
 • โปรตีน 108 กรัม
 • ไขมัน 768 แคลอรี
 • ไขมัน 85 กรัม

แคลอรีเป้าหมาย 2,500

 • คาร์โบไฮเดรต 1,300 แคลอรี
 • คาร์โบไฮเดรต 325 กรัม
 • โปรตีน 450 แคลอรี
 • โปรตีน 113 กรัม
 • ไขมัน 800 แคลอรี
 • ไขมัน 89 กรัม

Cr.avironmajolan,pgslot99.net,pgslotgame,PG SLOT,pgslot
10 คุณประโยชน์ทางสุขภาพที่ได้จากโยคะ