รู้ไหม…ไส้เลื่อนเกิดขึ้นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

รู้ไหมไส้เลื่อนเกิดขึ้น

รู้ไหมไส้เลื่อนเกิดขึ้นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

รู้ไหมไส้เลื่อนเกิดขึ้น ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายหลายคนอาจเข้าผิดคิดว่า “ไส้เลื่อน” เป็นโรคที่ เกิดขึ้นได้ เฉพาะกับ ผู้ชาย เท่านั้น แต่ความจริง แล้วผู้หญิงก็สามารถเป็นไส้เลื่อนได้ ซึ่งไส้เลื่อน คือ อะไร เกิดขึ้น กับ ผู้หญิงได้อย่างไรนั้น ไปหาคำตอบ พร้อมกัน กับ อ. นพ.พงศศิษฏ์ สิงหทัศน์ สาขาวิชา ศัลยศาสตร์ อุบัติเหตุ และ เวชบำบัดวิกฤตศัลยกรรม ภาควิชา ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลกันเลย

รู้ไหมไส้เลื่อนเกิดขึ้น จากอะไร

ไส้เลื่อน เกิดจากความผิดปกติของผนังช่องท้อง ที่อ่อนแรงมาตั้งแต่เกิดหรือเกิดจากการที่ผู้ป่วย เคยได้รับการ ผ่าตัด จนทำให้ ผนังช่องท้องบริเวณนั้นอ่อนแอในบาง กรณีสามารถเกิดขึ้นจากแรงดัน ที่มากผิด ปกติใน ช่องท้อง เช่น ไอ-จาม ยกของหนักทำให้ลำไส้หรือกลุ่มไขมัน ในช่องท้องบริเวณนั้น เลื่อนออก มาจากตำแหน่งที่เคยอยู่

อาการของไส้เลื่อน

ในตอนเริ่ม ต้นผู้ป่วยที่เป็นไส้เลื่อนนั้นส่วนใหญ่จะไม่มีอาการเจ็บปวด ใด ๆ แสดง ออกมาให้เห็น ชัดเจน ต้องอาศัย การสังเกต จากลักษณะ ภายนอกเป็นหลัก เช่นมีก้อน ลักษณะตุงนูน ยื่นออก มาบริเวณ ที่เคย ผ่าตัด หรือบริเวณขาหนีบหากปล่อย

ทิ้งไว้ไม่ รีบรักษา จะเริ่มมี อาการจุก ไปจน ถึงเจ็บปวด บริเวณ ที่มีก้อน ตุงนูน ออกมาจน ถึงขั้นรู้สึก แน่นท้อง ปวดแสบ ปวดร้อน ซึ่งเป็น อาการในระดับ รุนแรงต้องได้ รับการ ผ่าตัดด่วน

ไส้เลื่อนเกิดขึ้นได้บริเวณใดบ้าง

สามารถเกิดขึ้นได้ใน หลายส่วนของร่างกายเช่นไส้เลื่อนจากตำแหน่งที่เคยผ่าตัด ไส้เลื่อนบริเวณสะดือที่เคลื่อนตัวเป็นก้อนนูนออกมาบริเวณกลางหน้าท้องหรือบริเวณ สะดือ ไส้เลื่อน ขาหนีบทั้งซ้ายและขวาหรือถุงอัณฑะเกิดขึ้นจากความผิดปกติ ของผนังช่องท้อง ตั้งแต่เกิด ซึ่งไส้เลื่อน ขาหนีบ คือ บริเวณ ที่พบ ได้บ่อยมากที่สุดจนทำให้หลายคนเข้าใจ ผิดว่า “ไส้เลื่อน” เกิดขึ้นได้ในเฉพาะผู้ชาย เท่านั้น

ผู้หญิงเป็นไส้เลื่อนได้หรือไม่

นอกจาก ไส้เลื่อน จะสามารถ เกิดขึ้น ได้หลายส่วนของร่างกายแล้วยังสามารถเกิดขึ้นได้กับทั้ง ผู้หญิง และ ผู้ชาย อีกด้วยแต่จะพบ ได้ใน ผู้ชายมากกว่า เนื่องจากบริเวณ ขาหนีบของผู้ชาย จะมี ช่องถุง อัณฑะ ที่อ่อนแรง ได้ง่าย ทำให้ มีโอกาส

เกิดไส้เลื่อน ขึ้นมากกว่า ส่วนไส้เลื่อน ที่เกิดขึ้น กับผู้หญิง ส่วนใหญ่ จะมีสาเหตุ มาจาก การยก ของหนัก รวมถึงผ่าตัด หรือ ผ่าคลอด เนื่องจากการ ตั้งครรภ์จะทำให้ กล้ามเนื้อ บริเวณ หน้าท้อง อ่อนแรง จนเกิดไส้เลื่อนขึ้นมาได้

ส้เลื่อนเป็นโรคที่พบได้ทุกเพศทุกวัย และแบ่งออกได้หลายชนิดตามตำแหน่งและสาเหตุของการเกิดโรค เช่น

ไส้เลื่อนบริเวณขาหนีบ (inguinal hernia) เป็นไส้เลื่อนชนิดที่พบมากที่สุด และมักพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ไส้เลื่อนชนิดนี้มี 2 ลักษณะคือเป็นไส้เลื่อนบริเวณขาหนีบที่เกิดจากผนังหน้าท้องส่วนล่างหย่อนยาน ทำให้มีลำไส้ยื่นออกมาบริเวณหัวเหน่า (direct inguinal hernia)เป็นไส้เลื่อนที่เคลื่อนออกมาตามรูเปิดบริเวณขาหนีบ

(indirect inguinal hernia) ซึ่งรูเปิดนี้เดิมเป็นทางออกของเลือดที่มาเลี้ยงลูกอัณฑะระหว่างพัฒนาการของทารกในครรภ์มารดาและจะปิดไปตามธรรมชาติ แต่เกิดความผิดปกติที่ทำให้รูเปิดยังคงอยู่ ทำให้ลำไส้หรือแผ่นไขมันเคลื่อนออกมาได้ และอาจเคลื่อนต่อเนื่องไปยังถุงอัณฑะ

  • ไส้เลื่อนบริเวณต่ำกว่าขาหนีบ (femoral hernia) พบในตำแหน่งต้นขาด้านในหรือที่เรียกว่าช่อง femoral canal แต่พบได้ค่อนข้างน้อยและมักพบเฉพาะในผู้หญิง โดยสาเหตุอาจเกิดจากผนังของ ช่อง femoral canal อ่อนแอแต่กำเนิด หรือเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายหลัง
  • ไส้เลื่อนบริเวณแผลผ่าตัด (incisional hernia) เป็นไส้เลื่อนที่เกิดกับผู้ที่เคยเข้ารับการผ่าตัดภายในช่องท้องมาก่อน หรืออาจเกิดระหว่างที่แผลผ่าตัดยังไม่หายสนิทก็ได้ โดยพบได้ทุกเพศทุกวัยเนื่องจากการผ่าตัดทำให้กล้ามเนื้อหน้าท้องอ่อนแอหรือหย่อนยานจนลำไส้หรืออวัยวะอื่นๆ ดันตัวขึ้นมา
  • ไส้เลื่อนบริเวณสะดือ (umbilical hernia) มักพบในเด็กทารกที่คลอดก่อนกำหนด เนื่องจากผนังหน้าท้องส่วนที่อยู่ใต้ชั้นของผิวหนังยังปิดไม่สนิท ทำให้บางส่วนของลำไส้เคลื่อนตัวออกมาอยู่ใต้สะดือและดันจนสะดือโป่งหรือที่เรียกกันว่า สะดือจุ่น แต่ไส้เลื่อนสะดือยังสามารถเกิดในผู้ใหญ่ได้
  • ไส้เลื่อนบริเวณข้างกล้ามเนื้อหน้าท้อง (spigelian hernia) เป็นไส้เลื่อนชนิดที่พบได้ไม่บ่อยนักแต่มีความรุนแรงซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต เนื่องจากอยู่ในตำแหน่งกล้ามเนื้อหน้าท้องที่เรียกกันว่าซิกซ์แพ็ค
  • ไส้เลื่อนกระบังลม (hiatal hernia) เกิดจากการที่ผนังกระบังลมหย่อนยานหรือมีช่องเปิดในกระบังลมแต่กำเนิด ทำให้กระเพาะอาหารส่วนบนเคลื่อนขึ้นไปยังบริเวณช่วงอก เป็นภาวะไส้เลื่อนที่พบได้ในผู้สูงวัย
  • ไส้เลื่อนภายในช่องเชิงกราน (obturator hernia) เป็นไส้เลื่อนชนิดที่พบได้น้อยมากและมีความรุนแรงค่อนข้างมาก มักพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายโดยเฉพาะผู้หญิงสูงวัยที่มีรูปร่างผอมบาง

อันตรายที่เกิดจากไส้เลื่อน

ไส้เลื่อน เป็นภาวะ ที่ไม่อันตรายแต่ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานาน เพราะจะทำให้ลำไส้ทะลักออก มาเยอะจนผนังของของท้องเกิด การรัดตัวทำให้ลำไส้ขาดเลือดเนื้อเยื่อเกิดการติดเชื้อ และตาย ในที่สุด ซึ่งใน กรณีนี้ ผู้ป่วยต้องเข้ารั การผ่าตัดฉุกเฉิน อย่างเร็ว ที่สุด เพราะหาก ผ่าไม่ทัน อาจถึงขึ้น เสียชีวิต จากการติด เชื้อได้ อ่านเพิ่มเติมได้ที่…

ข้อมูลโดย อ. นพ.พงศศิษฏ์ สิงหทัศน์ สาขาวิชา ศัลยศาสตร์ อุบัติเหตุและเวชบำ บัดวิกฤตศัลยกรรม ภาควิชา ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล คลิกชม รายการได้ที่ https://youtu.be/14KsiJKar7w หรือ คลิกที่ rositacorrer.com เว็บดีๆที่ท่านผู้รักสุขภาพ ไว้ให้ ติดตามข่าวสารมีการอัพเดตความรู้ใหม่ทุกวัน ได้ที่ PG SLOT, pgslot99 สนใจอ่านบทความอื่นเช่น รักษานิ่วในน้ำดีคลิก