วิจัยชี้ เคลื่อนไหวร่างกาย ช่วยลดเสี่ยง มะเร็ง

มิถุนายน 25, 2020 0 Comments

เคลื่อนไหวร่างกาย ช่วยลดเสี่ยง มะเร็ง

วิจัยชี้ เคลื่อนไหวร่างกาย ช่วยลดเสี่ยง มะเร็ง

เคลื่อนไหวร่างกาย ช่วยลดเสี่ยง มะเร็ง ศูนย์มะเร็ง MD Anderson ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเท็กซัส ติดตามศึกษากลุ่มตัวอย่างราว 8,000 คน ในช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2556 โดยให้คนกลุ่มนี้พกอุปกรณ์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ตื่นอยู่

โครงการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่ง ของการศึกษา ซึ่งทำกับ คนอเมริกัน ที่มีอายุเกิน 45 ปีจำนวนกว่า 30,000 คน โดยเฉพาะ ที่เป็นคน อเมริกันผิวดำ และที่อยู่ในรัฐ ทางใต้ เพื่อหาคำตอบว่าเหตุใดคนกลุ่มนี้จึงมีอัตราเส้นเลือดในสมองอุดตัน ซึ่งเป็นสาเหตุของการสูญเสียความจำ หรือทำให้เป็นโรคหลงลืมมากกว่าคนกลุ่มอื่น

ผลการศึกษาหลังจากที่ติดตามเก็บข้อมูลเป็นเวลาห้าปี ได้พบว่า กลุ่มคนที่มีพฤติกรรมเฉื่อยชา คือชอบอยู่นิ่งๆ โดยไม่เคลื่อนไหวร่างกายนั้น มีอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งสูงกว่าคนกลุ่มอื่นถึง 82% ทั้งนี้เมื่อพิจารณาตัดตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อายุ เพศ หรือสถานะโรคประจำตัวออกไปแล้ว

และกลุ่มตัวอย่าง ที่ว่านี้ก็ไม่เคย มีใครเป็นมะเร็ง มาก่อนเลยก่อน เริ่มการวิจัย

แพทย์หญิงซูซาน กิลคริสต์ หัวหน้านัก วิจัยของ ศูนย์มะเร็ง ที่มหาวิทยาลัย แห่งรัฐ เท็กซัสบอกว่า การศึกษานี้นับเป็นครั้งแรก ที่บ่งชี้ ความสัมพันธ์ อย่างใกล้ชิด ระหว่างการไม่เคลื่อนไหว ร่างกาย กับการเสียชีวิต ด้วยโรคมะเร็ง และว่า การค้นพบความสัมพันธ์ที่ว่านี้ช่วยเน้นย้ำถึงความจำเป็นของการนั่งอยู่กับที่ให้น้อยลง และเคลื่อนไหวร่างกายให้มากขึ้น

โดยแพทย์ หญิงซูซาน กิลคริสต์ แนะว่า การนั่งให้น้อย ลงอย่างน้อย วันละ 30 นาที และหันไปทำ กิจกรรมเบา ๆ หรือกิจกรรม ระดับ ปานกลาง เช่น การเดิน จะสามารถ ลดความเสี่ยงของมะเร็ง ลงได้ถึง 8%

ก่อนหน้านี้ ก็มีผล การศึกษา ที่แสดงแล้วว่า กว่า 50% ของการ เสียชีวิต ด้วยโรคมะเร็ง นั้นอาจป้องกัน ได้จากการ เลือกรูปแบบ การใช้ชีวิต ที่เหมาะสม อย่างเช่น ทานอาหาร ที่มีประโยชน์ ออกกำลังกาย และไม่ สูบบุหรี่ แต่ครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรก ที่ผลการศึกษา สามารถยืนยัน ได้ด้วยอุปกรณ์ ที่ช่วยราย งานการ เคลื่อนไหว ซึ่งติด อยู่กับร่างกาย ของกลุ่ม ทดลอง แทนที่จะ ให้สมาชิก กลุ่มทดลอง รายงาน ข้อมูลจาก ความจำ ของตัวเอง

และขณะที่แพทย์ หญิงซูซาน กิลคริสต์ แนะว่า การเปลี่ยน อิริยาบถ อย่างเช่น ลุกขึ้น ยืนหรือเดินราว 5 นาทีในทุกๆ ชั่วโมง หรือการ เคลื่อนไหว ร่างกาย แบบเบา ๆ เช่น การเดินวันละ 30 นาที จะช่วยลด ความเสี่ยง ของมะเร็ง ลงได้ราว 8% นั้น แต่กิจกรรม การเคลื่อนไหว ร่างกายระดับ ปานกลาง ถึงระดับ เข้มข้น เช่น การถีบ จักรยาน ด้วยความ เร็วราว 16 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง การเดินเร็ว ๆ การเคลื่อนไหว แบบแอโรบิก ในน้ำ ไปจนถึง การเต้นรำใน จังหวะบอลรูม หรือ การเล่น เทนนิส จะช่วยลด ความเสี่ยง ของการเสีย ชีวิตจาก มะเร็งลง ได้ถึง 31% เช่นกัน

และจากข้อมูลดังกล่าว หัวหน้านักวิจัยของศูนย์มะเร็งที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเท็กซัสก็บอกว่า ขั้นต่อไปคือการศึกษาเพื่อพยายามหาคำตอบว่า การเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวร่างกายจะมีผลโดยเฉพาะเจาะจงต่อมะเร็งที่อวัยวะส่วนใด รวมทั้งเพศและเชื้อชาติ จะมีส่วนกำหนดเรื่องนี้ด้วยหรือไม่เช่นกัน

SLOT , PG SLOT , ข่าวสารเกม

กลับสู่เว็บไซต์ : สุขภาพ ยาไซลาซีน วิธีดูแลสุขภาพ