วิธีเก็บเขียง ให้ถูกสุขลักษณะ ลดเสี่ยงท้องเสีย-ท้องร่วง

กรกฎาคม 26, 2020 0 Comments

วิธีเก็บเขียง เขียงสกปรกอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค แนะให้ความสำคัญตั้งแต่การเลือก การใช้

วิธีเก็บเขียง

การเก็บอย่างถูกสุขลักษณะ หมั่นทำความสะอาดเป็นประจำ ช่วยป้องกันโรคระบบทางเดินอาหาร วิธีเก็บเขียง

วิธีเก็บเขียง นายแพทย์ ดนัย ธีวันดา รองอธิบดี กรมอนามัย เปิดเผย ถึงอันตราย จากเขียงสกปรกว่า เขียงถือ ว่าเป็น ภาชนะ ที่สำคัญ ในการประกอบ อาหาร โดย

เป็นที่ รองรับ อาหารที่ต้อง การหั่น สับ ซอย ให้ได้ ขนาดตาม ที่ต้องการ ไม่ว่า จะเป็น อาหารสุก อาหารดิบ หรืออาหารพร้อม บริโภค แต่หาก ผู้บริโภค หรือ ผู้ประกอบ อาหาร ละเลย ในเรื่อง การเลือก

เขียง สาเหตุอาการท้องเสีย-ท้องร่วงได้

การใช้ และการเก็บ เขียงแล้ว ย่อมก่อ ให้เกิด การเจ็บป่วย ด้วยโรค ระบบทาง เดินอาหารตามมาได้ โดยเฉพาะ เขียงที่ สกปรก ไม่มีการ ล้างทำ ความสะอาด เป็นประจำ จะเป็นพาหะนำเชื้อ โรคปนเปื้อน สู่อาหาร หรือ เป็นแหล่ง เพาะเชื้อโรค ที่ก่อให้เกิด โรคระบบ ทางเดินอาหาร

เพื่อความ ปลอดภัย แก่ผู้บริโภค ผู้ประกอบ อาหาร จึงควรตระหนัก ถึงความสำคัญ ของเรื่องการเลือก การใช้ และการเก็บ เขียงอย่างถูก สุขลักษณะ

วิธีเลือกใช้ และเก็บรักษาเขียงให้เหมาะสม

เขียงที่ จำหน่าย ทั่วไป แบ่งออก ได้เป็น 2 ชนิดคือ เขียงไม้ และ เขียงพลาสติก การเลือกซื้อจึงควรเลือก เขียงที่มี พื้นผิวเรียบ ไม่มี รอยขูด หรือร่องเฉือน ลึกลงจน ไม่สามารถล้างทำความ สะอาดได้

ส่วนการ ใช้เขียง นั้นควรทำ ความสะอาด ทุกครั้งก่อน และ หลังการ ใช้งาน โดยเฉพาะเขียงที่ใช้หั่น เนื้อสัตว์ ต้องล้าง ขจัดคราบ ไขมัน โดยน้ำยาล้างจาน แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด และห้ามนำผ้า ที่สกปรก มาเช็ด เพราะจะ เป็นสื่อ ที่นำเชื้อโรค มาปนเปื้อน อาหารที่มี การหั่น สับบน เขียงได้ 

นอกจากนี้ การประกอบ อาหาร แต่ละครั้ง ควรแยกเขียง สำหรับหั่น อาหารสุก ดิบ หรืออาหาร พร้อม บริโภค เพราะเชื้อโรค สารพัด ชนิดจาก อาหารดิบ จะติดมา กับ อาหารที่จะบริโภคได้ เช่นกัน

สำหรับ บางช่วง ที่เขียง ไม่ได้ ใช้งาน ต้องใช้ ฝาชี ครอบ เขียงใน ขนาด ที่พอดี เพื่อ ป้องกันแมลง วันตอม ส่วนการ เก็บรักษา เมื่อเลิก ใช้งาน แล้วนั้น ควรเก็บไว้ ให้สูง กว่าพื้น และหากเป็นเขียงไม้ ต้องหมั่น นำออก ผึ่งแดด เพื่อป้องกัน เชื้อรา ที่จะเกิด ขึ้นได้  ที่สำคัญ ต้องหมั่นทำความ สะอาด และ การดูแล รักษา เขียงอย่าง ถูกวิธี เป็นประจำ อันจะช่วย ป้องกัน และลดภาวะเสี่ยง ของการ เจ็บป่วย ด้วยระบบ ทางเดิน อาหาร ที่มีเขียง เป็นพาหะนำ โรคได้

Cr. PG SLOT , สุขภาพ อ่านต่อเพิ่มเติม : ก้างปลาคาคอ