สัญญาณอันตราย มะเร็งลิ้น สาเหตุ อาการ และวิธีรักษา

กรกฎาคม 30, 2020 0 Comments

มะเร็งลิ้น

มะเร็งลิ้น เป็นอวัยวะ ที่มีที่ สำคัญ ในการ กลืนอาหาร การรับ รสชาติ และ การพูดจา แต่ “ลิ้น” ของเรา สามารถ เป็นอวัยวะ ที่เกิดโรค “มะเร็ง” ได้เหมือน กับ อวัยวะภาย ในอื่น ๆ โดยโรคมะเร็ง ที่ลิ้น เป็นโรค มะเร็ง ในช่องปาก ที่สามารถ พบได้บ่อย ที่สุด และก่อให้เกิด ผลกระทบใน การใช้ชีวิต ได้มากกว่า ที่คิด

มะเร็งลิ้นเป็นอย่างไร?

อ.นพ.วรวรรธน์ ระหว่างบ้าน แพทย์ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ สภากา ชาดไทย ระบุว่า โรคมะเร็ง ที่ลิ้น เป็นโรคมะเร็ง ในช่องปาก ที่พบ ได้บ่อย ที่สุด หรือราว 30% ของมะเร็ง ในช่อง ปาก ทั้งหมด 

 อันตรายของโรค มะเร็งลิ้น

มะเร็ง ลิ้น จัดได้ว่า เป็นหนึ่ง ในโรคมะเร็ง ที่มี ความรุนแรง ค่อนข้างสูง และมี ผลกระทบต่อการใช้ ชีวิต ประจำวัน ของผู้ป่วย ค่อนข้างมาก เนื่องจาก ลิ้นใช้ ทั้ง เคี้ยวอาหาร กลืน พูด และเป็นอวัยวะ ที่มี เส้นประสาท และเส้นเลือด มาเลี้ยง จำนวนมาก ดังนั้น ผู้ป่วย โรคมะเร็งลิ้นจึงมี ปัญหา ด้านการเคี้ยว กลืนอาหาร การพูด และจะมี ความเจ็บปวด ที่ลิ้น ค่อนข้างเยอะ รวมถึง อาการ เลือดออก ที่ลิ้นได้

 
สัญญาณอันตราย มะเร็งลิ้น

 1. มีแผล หรือก้อนที่ลิ้น และไม่หายไปภายใน 2-4 สัปดาห์
 2. พบฝ้าแดง หรือฝ้าขาวที่ลิ้น เป็นเรื้อรังไม่หายไปเอง
 3. พบก้อนที่คอ บริเวณใต้ขากรรไกร

 
ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งลิ้น

 1. สูบบุหรี่ ยิ่งสูบเยอะ สูบเป็น เวลานาน หลายเดือน หลายปี ยิ่งเสี่ยงเยอะ พบงาน วิจัยว่าหากสูบบุหรี่ เกิน 30 มวนต่อวัน จะเพิ่ม ความเสี่ยง ในการเป็น โรคมะเร็งลิ้น ได้มากกว่าคนทั่วไป ถึง 4 เท่า
 2. ดื่มแอลกอฮอล์ ยิ่งดื่มเยอะ ดื่มเป็น เวลานาน หลายเดือน หลายปี เสี่ยง โรคมะเร็งลิ้นมากกว่า คนทั่วไป ยิ่งถ้า สูบบุหรี่ด้วย ดื่มแอลกอฮอล์ด้วย จะเพิ่ม ความเสี่ยง โรคมะเร็งลิ้นมาก กว่าคน ทั่วไปถึง 30 กว่าเท่า
 3. เคี้ยวหมาก เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งลิ้นได้ เพราะในหมากมีสารก่อมะเร็งที่เรียกว่า ไนโตรซามีน ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนในช่องปาก และทำให้กลายเป็นมะเร็งได้
 4. มีแผลเรื้อรัง ซ้ำๆ ที่ลิ้น เช่น มีฟันผุ ขอบฟันคมจนทำให้เกิดแผลที่ลิ้น หรือใช้อุปกรณ์จัดฟัน หรือฟันปลอมที่ไม่พอดีกับช่องปาก

 
วิธีป้องกันโรคมะเร็งลิ้น

 1. เมื่อไรก็ตามที่พบแผล หรือก้อนบนลิ้นที่ไม่หายเองใน 2-4 สัปดาห์ ควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัย และให้การรักษาทันที เพราะมะเร็งลิ้นสามารถรักษาได้หากพบในระยะแรก
 2. หากพบฝ้าขาว ฝ้าแดงที่ลิ้น โดยเฉพาะบริเวณข้างลิ้น หรือใต้ลิ้น ที่เป็นเรื้อรัง และไม่หายได้เอง ควรรีบพบแพทย์ทันทีเช่นกัน
 3. งดบุหรี่ แอลกอฮอล์ และหมาก
 4. ดูแลสุขภาพฟันให้ดี ให้ทันตแพทย์ช่วยดูแลฟันอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันปัญหาฟันคมจนบาดลิ้น รวมถึงการใช้ฟันปลอม หรืออุปกรณ์จัดฟันที่ไม่เหมาะสมด้วย

ขอขอบคุณ

ข้อมูล :อ.นพ.วรวรรธน์ ระหว่างบ้าน แพทย์ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จากรายการ เกร็ดความรู้คู่สุขภาพ ของ ติดจอ ฬ.จุฬา

ภาพ :iStock Cr. PG SLOT , สุขภาพ อ่านต่อเพิ่มเติม : โรคหวัด