อันตรายจาก ยาไซลาซีน ยาสลบของสัตว์ที่โจรใช้กับคนเพื่อปล้นทรัพย์

มิถุนายน 26, 2020 0 Comments

ยาไซลาซีน

อันตรายจาก ยาไซลาซีน ยาสลบของสัตว์ที่โจรใช้กับคนเพื่อปล้นทรัพย์

ยาไซลาซีน แม้ว่าเรื่อง ยาป้าย จะไม่ใช่เรื่อง จริง แต่เรื่อง ยาที่ใส่ ในเครื่องดื่ม และอาหาร ที่ทำ ให้สลบ หรือทำให้ คนที่ กินเข้า ไปมี อาการ ผิดปกติ จนอาจ ไม่มีสติ จนทำให้ มิจฉาชีพถือ โอกาส เข้าปล้นทรัพย์ มีอยู่จริง ล่าสุด กับยาไซลาซีนที่ ถูกจัด เป็นยา อันตราย แต่มีการ ลักลอบ นำมาใช้ ด้วยเจตนา ที่ไม่ดี Sanook Health จึงรวบรวม ข้อมูล ที่น่าสนใจ เกี่ยวกับ ยาชนิดนี้ ให้ทุกคน ได้รู้จัก และ ระมัด ระวังกัน เอาไว้

  • เผยผลตรวจ สารในขวดน้ำ นักวิ่งโดน วางยา คือ “ไซลาซีน” ยาสลบสัตว์


ยาไซลาซีนคืออะไร?

รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ ภาควิชา เภสัชวิทยา คณะเภสัช ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า ไซลาซีน (Xylazine) เป็น ยาสลบ ที่ใช้กับสัตว์ เช่น ม้า วัว กวาง รวมทั้งสัตว์ทดลอง ต่าง ๆ ออกฤทธิ์ กระตุ้น ระบบประสาท ส่วนกลาง และ ทั่วร่างกาย มีฤทธิ์ ทำให้ง่วงไปจนถึงสลบ มีฤทธิ์คลาย กล้ามเนื้อ และยังมีฤทธิ์ แก้ปวดอีกด้วย 


ฤทธิ์ของยาไซลาซีน

ฤทธิ์ ของ ยาส่วน ใหญ่จะ เป็นฤทธิ์ กดประสาท ส่วนกลาง และ ผลต่อ ระบบหัวใจ และหลอดเลือด 

  • ทำให้อยู่ใน ภาวะสะลึม สะลือ หรือ สภาวะหลับ (ขึ้นอยู่กับขนาดยาที่ได้รับ) และจะ มีฤทธิ์อยู่นาน ประมาณ 1-2 ชั่วโมง
  • กล้ามเนื้อ คลายตัว จนเกิด เป็นภาวะ กล้ามเนื้อ เปลี้ยได้ 
  • อัตราการ หายใจ ก็ลดลง
  • ในช่วงแรก มักทำให้ ความดัน โลหิต ขึ้นสูง แต่หลัง จากนั้น ความดันโลหิต จะลดต่ำลงและอยู่นาน ตลอด ระยะเวลา ที่ยา ออกฤทธิ์
  • ทำให้ หัวใจ เต้นผิด จังหวะ


อันตรายของยาไซลาซีนเมื่อใช้กับมนุษย์

ยาไซลาซีน เป็นยาน้ำใส หรือ เป็นยาผง สำหรับ ผสมฉีด เมื่อใส่ ลงไปในเครื่องดื่ม แล้วจะไม่เห็นการ เปลี่ยนแปลง ทั้งสี ความขุ่นและกลิ่น ของเครื่องดื่ม ทำให้ มีการนำไปใช้ ในทางที่ผิด ทำให้ ผู้ที่ได้รับยานี้ เข้าไปมี อาการดัง ที่กล่าวข้างต้น อาการจะ รุนแรง มากหรือน้อยขึ้นกับขนาด ยาที่ได้รับ ยาไซลาซีน

ดังนั้น จึงควร ระมัดระวัง ไม่ดื่มน้ำ หรือกิน อาหาร จากคน แปลกหน้า และไม่วาง เครื่องดื่ม หรืออาหาร ทิ้งไว้ แล้ว มากิน ต่อถ้าไม่มี คนที่ไว้ใจ ได้คอยเฝ้า ดูให้อยู่ ดังที่มี ข่าวว่า มีอาการแอบใส่ ยาลงไปใน เครื่องดื่ม ระหว่าง ที่เจ้าของ ไปเข้าห้องน้ำ ไปวิ่ง หรือไป ทำธุระอื่น ๆ

อ่านต่อได้ที่ PG SLOT , สุขภาพ เคลื่อนไหวร่างกาย