เครื่องดื่มเกลือแร่ แบบไหน ดื่มตอน “ออกกำลังกาย” และ “ท้องเสีย”

มิถุนายน 8, 2020 0 Comments

เครื่องดื่มเกลือแร่ แบบไหน

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แนะประชาชนเลือกซื้อ เครื่องดื่มเกลือแร่ แบบไหน ที่มีเครื่องหมาย อย.

เครื่องดื่มเกลือแร่ แบบไหน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แนะประชาชนเลือกซื้อเครื่องดื่มเกลือแร่ที่มีเครื่องหมาย อย. เลือกซื้อเครื่องดื่มเกลือแร่ให้เหมาะสมต่อทางร่างกาย เช่น ผู้ป่วยอาการท้องเสียควรเลือกซื้อเครื่องดื่มเกลือแร่ชนิดผงละลายน้ำ ผู้ออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมที่ต้องเสียเหงื่อมาก ควรเลือกเครื่องดื่มเกลือแร่ชนิดเครื่องดื่ม

เครื่องดื่มเกลือแร่ สำหรับออกกำลังกาย VS ท้องร่วง ท้องเสีย

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่าเครื่องดื่มเกลือแร่ เป็นเครื่องดื่มที่สามารถชดเชยน้ำและเกลือแร่ที่ร่างกายสูญเสียไปได้ ซึ่งมีส่วนผสมของน้ำตาล และเกลือแร่ที่ช่วยให้ร่างกายดูดซึมน้ำไปใช้ได้ง่ายขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่ร่างกายขาดน้ำและขาดสมดุลเกลือแร่ในร่างกาย ช่วยแก้กระหาย ให้ความสดชื่นหลังเสียเหงื่อมาก เครื่องดื่มเกลือแร่มี 2 ชนิด คือ ชนิดเครื่องดื่ม และชนิดผงแห้งละลายน้ำ 

ออกกำลังกาย เลือกชนิดเครื่องดื่ม

ผู้ที่ต้องออกกำลังหรือทำกิจกรรมที่ต้องเสียเหงื่อมาก ควรเลือกซื้อเครื่องดื่มเกลือแร่ชนิดเครื่องดื่มสำหรับออกกำลังกาย หรือที่เรียกว่า Sport drink โดยคนที่ออกกำลังกายหนักมากต้องการเติมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็ว ควรเลือกซื้อชนิดที่ได้ครบทั้งน้ำตาลและเกลือแร่ ส่วนคนที่ทำกิจกรรมเบาๆ มีเสียเหงื่อบ้าง ก็ควรเลือกชนิดที่ให้น้ำตาลและเกลือแร่น้อยหรือปานกลาง

ท้องร่วง ท้องเสีย เลือกชนิดผงแห้งละลายน้ำ

สำหรับ ผู้ป่วย ที่มีอาการ ท้องเสีย ควรจะเลือก ซื้อเครื่องดื่ม เกลือแร่ชนิด ผงละลายน้ำที่มีส่วนประกอบ ของสารใกล้เคียง กับพลาสมา ของคนเพื่อ ให้ผู้ป่วยดื่มชดเชย ปริมาณน้ำและเกลือแร่ที่ถูกขับ ออกมาทางอุจจาระ โดยซองบรรจุ ต้องปิดผนึก ซึ่งจะต้องนำ ผงเครื่องดื่มเกลือแร่นั้น มาผสมกับน้ำต้มสุก สะอาดตาม ที่กำหนดระบุ ไว้ข้างซอง เมื่อละลายน้ำ แล้วควรดื่มภายใน 24 ชั่วโมง โดยจิบช้า ๆ แทนน้ำเมื่อ เริ่มมีอาการ ท้องเสียหรืออาเจียน ไม่แนะนำให้ผสม กับนมหรือ น้ำผลไม้ เนื่องจากอาจ ส่งผล ให้ปริมาณ สัดส่วนสาร ในสารละลายเกลือแร่เปลี่ยนแปลงได้ ควรระมัด ระวัง การใช้เกลือแร่ ในคนที่มี การทำงาน ของหัวใจ และไตผิดปกติ ไม่ควรใช้เกลือแร่ในผู้ป่วยที่มีภาวะท้องเสียอย่างรุนแรงซึ่งอาจจะนำไปสู่ภาวะขาดน้ำ

Advertisement

ตามปกติร่างกายได้ รับเกลือแร่จาก อาหาร มากพอ อยู่แล้ว การขาดสมดุลเกลือแร่พบได้ในคนที่สูญเสียน้ำในร่างกายมาก เช่น เสียเหงื่อจากการออกกำลังกาย อาเจียน หรือท้องเสีย เป็นต้น ดังนั้นการชดเชยการสูญเสียน้ำโดยการดื่มเกลือแร่ทดแทนเพื่อป้องกันการเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ 

ขณะเดียว กันการได้ รับโซเดียม และโพแทสเซียม ที่อยู่ในเครื่องดื่ม เกลือแร่ มากเกินไป จะมีผลต่อ การทำงาน ของตับและไต การเต้น ของหัวใจ การทำงาน ของ ระบบประสาท และกล้ามเนื้อ ผิดปกติ ทั้งนี้ ประกาศ กระทรวง สาธารณสุข ฉบับที่ 195 (พ.ศ. 2543) เรื่อง เครื่องดื่มเกลือแร่กำหนด ให้เครื่องดื่ม เกลือแร่ต้องมีโซเดียมไม่น้อยกว่า 460 มิลลิกรัม และไม่เกิน 920 มิลลิกรัมโพแทสเซียมไม่เกิน 195 มิลลิกรัม ของน้ำหนัก ปริมาณเกลือ แร่ต่อลิตร 


เลือกซื้อเครื่องดื่มเกลือแร่อย่างไร?

  1. ควรเลือก ซื้อเครื่องดื่มเกลือแร่ ควรเลือกดู ผลิตภัณฑ์ ที่มีเครื่องหมาย อย. ที่ข้างบรรจุภัณฑ์ เพื่อความปลอดภัย ต่อผู้บริโภค 
  2. ควรเลือก ซื้อเครื่องดื่ม เกลือแร่ ให้เหมาะสม ต่อทาง ร่างกาย เช่น เลือกชนิด เครื่องดื่มสำหรับ ดื่มหลังออก กำลังกาย และเลือกชนิดผง แห้งละลายน้ำ สำหรับดื่ม หลังมีอาการท้องเสีย ท้องร่วง


นอกจากนี้ การดื่มเกลือแร่ พร่ำเพรื่อหรือดื่ม ในช่วงเวลาที่ สภาพร่างกาย ไม่ต้องการ อาจมีผลเสียต่อ ร่างกาย เช่น ทำให้ฟันผุ เนื่องจากส่วน ผสมของ น้ำตาล และกรดต่าง ๆ จะไปกัดกร่อน สารเคลือบฟัน

ขอขอบคุณ

SLOT , PG SLOT กลับสู่เว็บไซต์ : สูขภาพ พักผ่อนให้เพียงพอ