หลอดเลือดหัวใจ” รักษาด้วยสายสวนผ่านข้อมือ เทคนิคใหม่ แผลเล็ก-หายเร็ว

โรคหลอดเลือดหัวใจ


สาเหตุของ โรคหลอดเลือดหัวใจ

โรคหลอดเลือดหัวใจ เกิดจาก การเกาะ ของคราบ ไขมัน พังผืด หินปูน (Plaque) ภายในผนัง หลอดเลือดหัวใจ ซึ่งเป็น การสะสม ของคอเลสเตอรอล และ สารต่าง ๆ ภายในหลอดเลือด ส่งผล ให้หลอดเลือดตีบ และ อุดตันจน ปิดกั้น การไหลเวียน ของกระแสเลือด ผู้ป่วยจึงมี อาการเจ็บ หน้าอก หายใจติดขัด หรือรุนแรง ถึงขั้น หัวใจวาย หากหัวใจ ไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้ สุขภาพ


ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิด โรคหลอดเลือดหัวใจ

ปัจจัยเสี่ยง ที่ก่อให้ เกิดโรคหลอดเลือด หัวใจ ได้แก่ คอเลสเตอรอลสูง โรคความ ดันโลหิตสูง ส่งผลให้เกิดภาวะหลอดเลือดหัวใจแข็ง อาจจะตีบ ตัน หรือโป่ง ซึ่งอาจนำ ไปสู่โรคหลอดเลือด หัวใจ และ อีกปัจจัย หนึ่งที่ สำคัญ คือ การสูบ บุหรี่ ส่งผล ต่อการ เกิดโรค หัวใจมากถึง 24% ซึ่ง สารนิโคติน และ ก๊าซคาร์บอน มอนออกไซด์ใน ควันบุหรี่นั้น

ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจเร็วขึ้น ทั้งยังเพิ่มความเสี่ยงให้เลือดจับตัวกันเป็นลิ่มหรือก้อนอีกด้วย และโรคเบาหวานเป็นความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจมากถึง 2 เท่า โดยอาการของภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบทำให้ร่างกายไม่สามารถส่งกระแสเลือดและออกซิเจนไปยังหัวใจได้ โดยเฉพาะในขณะที่หัวใจต้องทำงานหนัก เช่น ระหว่างออกกำลังกาย เป็นต้น


การตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ ผ่าน “สายสวน”

รศ.นพ.ดำรัส ตรีสุโกศล แพทย์ปฏิบัติ การรักษา โรคหลอดเลือด หัวใจผ่าน สายสวน และผู้อำนวยการ อาวุโส อายุรแพทย์หัวใจ รพ. หัวใจกรุงเทพ ให้ข้อมูลว่า การตรวจ วินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ การตรวจ ฉีดสาร ทึบรังสีสวน หัวใจและหลอดเลือด (Cardiac Catheterization) เป็นวิธีการที่พบได้บ่อยเพื่อใช้ในการวินิฉัยและรักษาโรคหัวใจชนิดต่างๆ หัตถการนี้แพทย์จะทำการใส่สายสวน (Catheter) สุขภาพ

ซึ่งมี ขนาดเล็ก สามารถ เคลื่อนที่ได้ เข้าไปใน หลอดเลือดแดง หรือ หลอดเลือดดำ บริเวณขาหนีบ ข้อมือ แขน หรือลำคอ สายสวน จะค่อย ๆ ถูกใส่ และ เคลื่อนไปตาม หลอดเลือด เพื่อไปยังหัวใจ โดยตำแหน่ง ของหลอดเลือดแดง ที่ทำกัน แพร่หลาย คือ ตำแหน่งของหลอดเลือดแดงที่ขา (Femoral Artery) เนื่องจากหลอดเลือดแดงที่ขาเป็นหลอดเลือดแดงที่ใหญ่ สามารถใส่สายสวนเข้าไปได้ง่าย ผู้ป่วยจะ มีแผลขนาด เท่าเข็มบริเวณ ขาหนีบ ทำให้หลัง ทำหัตถการผู้ป่วย จะต้องนอนราบ ห้ามงอขา ข้างที่มี แผลเป็น เวลาค่อน ข้างนานอยู่ที่ประมาณ 2-6 ชั่วโมง


การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ ด้วยการใช้สายสวนผ่านข้อมือ

เนื่องจาก ข้อจำกัดต่าง ๆ ของการ ใช้สายสวน ผ่านขา แพทย์โรค หัวใจจึง ได้พยายามหาตำแหน่งของหลอดเลือดแดงตำแหน่งอื่น ซึ่งก็คือ หลอดเลือดแดงที่ข้อมือ (Radial Artery) เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน สามารถพัฒนาการรักษา การทำหัตถการโดยการใส่สายสวนผ่านทางหลอดเลือดแดงที่ข้อมือ (Transradial Catheterization) ช่วยในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโดยการขยายหลอดเลือดหัวใจได้โดยที่ไม่ต้องแทงเข็มใหม่ สุขภาพดี

การใส่สายสวนหัวใจทางหลอดเลือดแดงที่ข้อมือ สามารถทำได้ทั้งข้อมือด้านซ้ายและด้านขวา แม้ว่าหลอดเลือดจะมีขนาดเล็กกว่าและมีทางเดินที่คดเคี้ยวกว่า แต่ก็มีการพัฒนาอุปกรณ์การรักษาให้มีความเหมาะสม สามารถทำการตรวจและรักษาได้ใกล้เคียงกับการตรวจผ่านหลอดเลือดแดงบริเวณขาหนีบ จนกระทั่งปัจจุบันนี้มีความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ


ข้อดีของการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ ด้วยสายสวนผ่านข้อมือ

การสวนหัวใจผ่านข้อมือนั้นมีประโยชน์และข้อดี คือ

  • ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงที่เกิดจากการใส่สายสวนหัวใจทางหลอดเลือดแดงที่ขา
  • ลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลนาน ผู้ป่วยสามารถลุกเดินได้ทันทีหลังการผ่าตัด
  • มีภาวะแทรกซ้อนเฉพาะที่ (Local Complication) จากการใส่สายสวนน้อยกว่าแบบการสวนผ่านทางขาหนีบ เนื่องจากเส้นเลือดมีขนาดเล็กกว่า และอยู่ใกล้ผิวหนังมากกว่าทำให้ห้ามเลือดได้ดีกว่ามาก ซึ่งหากมีเลือดออกบริเวณขาหนีบอาจจะต้องให้เลือด หรือบางครั้งจะทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดโป่งพองจนอาจต้องผ่าตัดซ่อมแซม และจะทำให้ผู้ป่วยงอขา หรือลุกเดินได้ช้า
  • ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา
  • ภายหลังทำหัตถการผู้ป่วยสามารถทำกิจวัตรประจำวัน เช่น เข้าห้องน้ำหรือรับประทานอาหารเองได้  สุขภาพ


โดยปกติการสวนหลอดเลือดหัวใจผ่านทางข้อมือขึ้นอยู่กับแพทย์ที่ทำการตรวจเป็นหลัก โดยแพทย์ต้องมีความชำนาญวิธีนี้ ในบางกรณีที่ผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวมากหรือมีภาวะหลอดเลือดขาส่วนปลายตีบ การสวนหลอดเลือดหัวใจผ่านทางข้อมือจะมีข้อดีกับผู้ป่วยมากกว่า แต่ในบางกรณีที่ต้องการรักษาหลอดเลือดแดงที่ข้อมือไว้ใช้ในการรักษาอื่นๆ เช่นการฟอกไต (Hemodialysis) หรือผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจที่อุดตันเพื่อทําทางเดินของเลือดใหม่ การสวนหลอดเลือดหัวใจผ่านทางขาหนีบก็จะมีข้อดีมากกว่า

ขอขอบคุณ ข้อมูล :โรงพยาบาลกรุงเทพ ภาพ :iStock

Cr.avironmajolan,pgslot99.net,pgslotgame,PG SLOT,pgslot,fourslot,viewgame.net,libertin-libertine.com,egedolphins.com,ladodgersstore.com,cowlitzflyanglers.com https://www.sanook.com ทีมแพทย์สหรัฐฯ เผย 3 วิธีรักษา “มะเร็ง” แบบตรงจุด อาการ “บาดเจ็บข้อเท้า” สาเหตุ และวิธีรักษา